Om Familjesidan.se

Familjesidan.se är en tjänst som har funnits sedan 2007 och som tillhandahålls av de flesta begravningsbyråerna i Sverige. Det ger dig som anhörig möjlighet att söka och ta del av information inför en begravning, t ex när och var begravningen äger rum samt kontakta aktuell begravningsbyrå om du vill anmäla din närvaro vid minnesstund, skicka blommor eller en ge en gåva till någon forskningsfond. Du kan även söka dödsannonser historiskt från 2007. Det finns ca 400.000 annonser att söka bland.

Interaktiva tjänster på Familjesidan.se

På Familjesidan.se kan du tända ljus samt skriva minnesord. Dessa ljus och minnesord publiceras också på lokala minnessidor som återfinns hos många begravningsbyråer i landet. Ett minnesord genomgår först en granskning innan det publiceras.

Familjesidan.se är en neutral sida för branschen. Den drivs av Sveriges Begravningsbyråers Förbund/Memento Service AB och samtliga begravningsbyråer i landet är välkomna att annonsera.Familjesidan.se innehar Utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för Press, radio och tv. Ansvarig utgivare är Ulf Lernéus.
Frågor om denna tjänst ställs till vår webmaster på info@familjesidan.se


Annonsera på Familjesidan.se

PRIVAT

I samband med att du beställer en begravning tas frågan upp om annonsering i tidningen och på nätet. Antingen mot ett mindre tillägg om du samtidigt annonserar i tidningen eller som enskild annons på nätet. Det går också att göra en efter beställning av en annons här på Familjesidan.se om du så önskar. Besök i så fall en begravningsbyrå på din ort som har samarbete med Familjesidan.se så ordnar de en annons. Du måste kunna legitimera dig när du beställer en dödsannons och kontroll mot register kommer att ske i syfte att bekräfta att personen är avliden.

Det är vanligt att företag och organisationer beställer dödsannons när en medarbetare avlidit. Ett företag kan göra detta över telefon med den begravningsbyrå som har begravningsuppdraget. Även här kan man välja mellan tidningspublicering i kombination med Familjesidan.se eller publicering endast på Familjesidan.se.BEGRAVNINGSBYRÅ

Majoriteten av landets begravningsbyråer publicerar sina döds- och tackannonser på Familjesidan.se. Publiceringen förutsätter att byrån använder annonsgeneratorer via Adstate eller Timecut. Kunden har tre val i sin nätannonsering:
1. Publicering på Familjesidan.se mot ett mindre tillägg om kunden också har beställt tidningsannons.
2. Enbart publicering på Familjesidan.se.

För att koppla upp din byrå mot Familjesidan.se kontakta någon av dina systemleverantörer Adstate eller Timecut. Frågor kan också ställas till info@familjesidan.seSEKRETESS OCH VILLKOR

Den som beställt annonsen godkänner publicering på Familjesidan.se enligt dataskyddsförordningen i samband med godkännandet av annonskorrekturet.

Beställaren av begravningsuppdraget skriver under på att denne har dödsboets uppdrag att genomföra beställningen samt att i förekommande fall upprätta en dödsannons. Då oklarheter om beställaren företräder samtliga i dödsbodelägare skall samtycke inhämtas vid införande av namn i dödsannonsen, detsamma gäller för personer utanför dödsbodelägarkretsen.

Utöver den avlidnes namn är inga andra namn sökbara på familjesidan.se

Allmänna villkor för annonsering, rättigheter och ansvar finns att ladda ner Här >>