Meny
begravning
Begravningsdatum: 2019-09-24

Begravningsgudstjänsten äger rum i Pingstkyrkan tisdagen den 24/9
kl. 13,00. Efter gravsättning inbjuds till minnesstund i Församlingsvåningen. Tänk på Pingstförsamlingens Mission pg. 29 07 76-4. Svar om deltagande och namn på gåvogivare senast 19/9 till Vätterbygden/Ankarbergs 036-71 02 50.