Meny
begravning

Ni som vill ta ett sista farväl av Katarina är välkomna till Carl Gustafs kyrka, Karlshamn fredagen den 20 mars kl. 14.30. Valfri klädsel.
Efter akten inbjuds ni till
Port Hotel för en stund tillsammans med mat och dryck. Anmäl om deltagande till ortholms.se eller telefon 0454/10351 senast den 13 mars kl. 12.00 Tänk på Hjärt-Lungfonden gåvotfn 0200-882400 eller Rädda Barnen gåvotfn 020-525200