Meny
begravning

Begravningen äger rum
i Reslövs kyrka, fredagen
den 6 mars kl.14.00.

Anmälan om deltagande
i den efterföljande
minnesstunden till
www.nilssonsbegr.se
eller tel. 0413-55 44 88
senaste den 27 februari.

Tack till personalen på
Hemtjänsten Eslöv, väster.