Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum i Films kyrka fredag 24 januari kl.14.00. Därefter inbjudes till minnesstund i Sockenstugan. Svar om deltagande önskas till Evigheten begravningsbyrå senast onsdag 22/1 tel 0295 20244. Tänk gärna på Hjärt-lungfonden gåvotel 0200 88 24 00