Meny
begravning

Begravningen äger rum i Osby kyrka torsdagen den 9 maj kl 13.00. Efter akten inbjudes till en minnes-stund. Svar om deltagande till Helgeådalens Begrav-ningsbyrå tel 0479-13444 senast 7 maj.
Ett varmt tack till Hem-tjänsten på Ekebo för all omsorg och värme.