Meny
begravning

Begravningen äger rum
i Uppståndelsens kapell onsdagen den 29 januari
kl. 13:00. Efter akten inbjudes till minnesstund
i Församlingshemmet.
Svar om deltagande till Bromölla Begravningsbyrå på tel. 0456-255 28 senast den 24 januari.
Tänk gärna på Cancerfonden tel. 020-59 59 59.
Ett stort tack för allt stöd från våra vänner.
____

Ett varmt tack till Onkologen CSK, ASIH
och Hemtjänsten för god omvårdnad.