Meny
begravning

Begravningen äger rum i Vånga kyrka fredagen den 14 februari kl 13.00. Efter akten inbjudes till en minnesstund. Svar om del-tagande till Helgeådalens Begravningsbyrå tel 044-41919 senast 12 februari.
Ett varmt tack till Arkel-storps fantastiska Hemtjänst som gjort det möjligt för Mor att få vara hemma.