Meny
begravning

Begravningsgudstjänst äger rum i Immanuelskyrkan, Jönköping tisdag den 4 februari kl 11.00. Efter akten inbjuds till minnesstund i Lindgårdens samlingssal. Svar om deltagande görs senast 31 januari till Vätterbygden/Ankarbergs tel. 036-71 02 50.
www.klarahill.se/jonkoping
Tänk gärna på Röda Korset bg. 900-8004
Tack till hemsjukvården för god omvårdnad.