Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen den 30 januari kl. 11.00
i Fritsla kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.
Tänk på Cancerfonden
gåvotel. 020-595959