Meny
begravning

Begravningen äger rum i
Förslövs kyrka fredagen
den 6 mars kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
sker till Svenssons
Begr. byrå tel. 0431-135 20
senast tisdagen den 3 mars.
Stort tack till personalen
på Almgården
för god omvårdnad.