Meny
begravning

Välkommen till begravningsgudstjänst i Åsarps kyrka onsdagen den 5 februari kl. 13:00.
Efter avsked vid graven inbjuds till minnesstund i Solberga hembygdsgård.
Svar om deltagande önskas till falbygdensbegravningsbyra.se eller 0515 - 121 50.
Lika välkommet som blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden, gåvotel. 0200-88 24 00.