Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdag 20 februari kl. 13.00 i Surteby kyrka.
Efter avsked vid graven inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande
till tel. 0320-40058 eller
www.gote-anderssons.se senast tisdag 18 februari.
Hedra gärna med en gåva
till Sv. Röda Korset
plusgiro 90 08 00-4.