Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum fredag
5 februari kl. 11.00
i Toleredskyrkan.
Svar om deltagande till Fjällmans Begravning
tel. 031-727 00 00 senast torsdagen 28 januari.
Akten avslutas i kyrkan.