Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum i Tofteryds kyrka fredagen den
31 januari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund på Tallnäs. Svar om deltagande senast tisdag 28 jan. till Skillingaryds Begr.byrå, tel. 0370-712 78. Tänk på Hjärt-Lungfonden,
bg. 909-1927. Meddela namn på gåvogivare till begravningsbyrån.