Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum fredag 28 juni
kl. 10.30 i Skallsjö kyrka. Efteråt inbjudes till minnesstund. O.s.a. till Lerums Begravningsbyrå, www.lerums.se eller
tel. 0302-108 13.
Valfri klädsel. Istället för blommor, tänk gärna
på Cancerfonden, gåvotel. 020-59 59 59.
Ett varmt tack till personalen på Tuvängen, avd. Kompassen, för god och kärleksfull omvårdnad.