Meny
begravning

Begravningen äger rum i Mariakapellet fredag
28 februari kl 10:30.
Vi skiljs åt efter akten. Lika välkommet som blommor
är en gåva
till Hjärt- Lungfonden
www.edbergs.se