Meny
begravning

Begravningsgudstjänst
Fredag 7 februari kl. 10.00
i Uppståndelsens kapell, Borås.
Efter akten är du välkommen till en minnesstund i Kyrkligt Centrum i Viskafors.
Svar om deltagande
önskas till lenbergs.se eller
på tel. 033 - 22 57 00 senast
fredag den 31 januari.
Vill du hedra minnet av Lena
är en gåva till Cancerfonden
välkommen på gåvotel:
020 - 59 59 59