Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen
den 23 januari kl 12.00
i Donsö Missionskyrkan, varefter inbjuds till minnesstund i
SMU-gården. O s a till Berzelii Begravningar, www.berzelii.nu eller
tel 031-16 90 90 senast måndagen den 20 januari. Lika välkommet som blommor är en gåva till Diabetesfonden,
tel 08-564 821 00 eller
Hjärt-Lungfonden,
tel 0200-88 24 00.
Ett stort tack till hemsjukvården Styrsö
för god omvårdnad.