Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen den 20 februari kl. 11.00 i Torestorps kyrka.
Efter avsked vid graven inbjudes till minnesstund i församlingshemmet. Svar om deltagande till tel. 0320-35710 eller gote-anderssons.se senast måndagen den 17 febr.
Tänk gärna på
Cancerfonden plusgiro 90 19 86-0.
________

Varmt tack till personalen på Kullabyn för god omvårdnad.