Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum måndagen
24 februari kl. 14.00
i S:t Markus kapell
på Västra kyrkogården. Akten avslutas i kapellet. www.fjallmans.se
Ett varmt tack till personalen på
Svaleboskogens äb
avd. Fjället för god
vård och omsorg.