Meny
begravning

Begravningen äger rum i
Nathanaelskyrkan fredagen
den 6 mars kl 14.00. Efter
akten samlas vi för en
minnesstund i Nathanael-
gården. Svar om närvaro
till Skytts Begravningsbyrå
tel 0293-100 62 senast
2 mars. Stöd gärna Cancer-
fonden tel 020-59 59 59.