Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum i Allianskyrkan, Ölmstad onsdagen den
2 oktober kl 14.00. Efter avskedet inbjudes till gemenskap i Bäckasalen. Svar om deltagande och namn på gåvogivare meddelas till Vätterbygden/Ankarbergs telefon 036-71 02 50 senast den 27 september.

Tänk gärna på Allians-kyrkans ungdomsarbete pg 52 95 48-0