Meny
begravning

Begravningen äger rum
inom närmaste familjen.
Tänk på Hjärt-Lungfonden på telefon 0200-882400.
Vid frågor kontakta Hanséns & Lindhs Begravningsbyrå på telefon 044-190690.