Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdag
4 januari kl.14.00
i Örgryte gamla kyrka, varefter inbjuds
till minnesstund i församlingshemmet.
O.s.a. till www.gillisedman.se
031-355 40 00 senast
onsdag 27 december.
I stället för blommor
tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
gåvotel. 010-199 33 00.