Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av
de närmaste.
Begravningsbyrån Fredrika & Co
tel. 036-30 20 10
Varmt tack till personalen på Solstickans äldreboende avd. 3b samt övrig personal inom hemtsjänst och sjukvård.