Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum i Hylletofta kyrka fredag den 21 feb-ruari kl 12.00. Efter av-skedet i kyrkan skiljs vi åt. Pelle kan hedras med en gåva till Operation Smile bg 900-2221. Vänligen meddela gåvogivarnas namn till Begravnings-tjänst Per Malmqvist telefon 0382-100 01 eller www.begravtjanst.se.