Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen
den 28 februari kl. 14.00
i S:t Lukas kyrka.
Efter akten inbjudes till minnesstund i Hagenstugan. Svar om deltagande till Hultströms Begravn.byrå tel. 0500-46 11 60 eller hultstroms.com senast
fredag 21 februari.
Hedra gärna Ewas minne med en gåva till Cancerfonden gåvotel.
020-59 59 59.