Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen
30 januari kl. 10.30
i Tölö kyrka.
Akten avslutas i kyrkan. Lika välkommet som blommor är en gåva till Hjärt-Lungfonden, gåvotel. 0200-88 24 00. Kungsbacka Begravnings-byrå, tel. 0300-93 90 00.

Tänd ett ljus
i minnesrummet för
Mats på www.kbabb.se

Ett varmt tack till
all berörd personal på
IVA, Varbergs Sjukhus för god och kärleksfull omvårdnad.