Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den
7 februari kl 14.00
i Tibro gravkapell.
Efter akten inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.
Deltagande anmäles till
Stedts Begravningsbyrå
telefon 0504-131 99 eller på stedts.se senast måndagen den 3 februari.
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden gåvotelefon 0200-88 24 00.