Meny
begravning

Begravningsgudstjänsten äger rum i Norra Sandsjö kyrka onsdag den 5 feb-ruari kl 12.00. Efter av-skedet vid graven inbjudes till minnesstund i För-samlingshemmet. Tänk på Möcklamo Missions-församling bg 918-7196. Svar om deltagande och gåvogivarnas namn meddelas senast torsdag 30/1 till Begravningstjänst Per Malmqvist telefon 0382-100 01 eller www.begravtjanst.se.