Meny
begravning
Begravningsdatum: 2018-12-14

Begravningen äger rum i Gryts kyrka fredagen den
14 december kl 11.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund. Svar om deltagande till Begravningsbyrå Tidevarv
tel 0158-123 31 eller info@tidevarv.nu
senast den 7 december.

Valfri klädsel.

Tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
tel 010-199 33 00.