Användarvillkor

Redogörelse för rättigheter

Denna redogörelse för rättigheter är de användarvillkor som styr vår relation till användare och andra som interagerar med Rapid Datas produkter och tjänster. När du använder eller loggar in på Rapid Datas eller använder Rapid Datas tjänster godkänner du den här redogörelsen som ibland uppdateras i enlighet med avsnitt ”Ändringar” nedan. I slutet av det här dokumentet hittar du dessutom information som hjälper dig förstå hur Rapid Data fungerar.

Integritet
Din integritet är viktig för oss. Vi har utformat vår datapolicy för att sprida viktig information om hur du kan använda Rapid Data för att dela information om en avliden med andra och hur vi samlar in och använder informationen. Vi uppmanar dig att läsa datapolicyn och använda den som ett stöd för att fatta välgrundade beslut.

Delning av Information och Innehåll
Du äger och har ett personligt ansvar för allt innehåll och all information som du publicerar i Rapid Datas nätverk, och du kan själv radera eller ändrar det. När du publicerar innehåll som tända ett ljus eller minne innebär det att du tillåter att alla, inklusive personer som inte är inloggade att se innehållet.
Genom att använda eller ansluta till Rapid Data-tjänsterna godkänner du att vi får samla in och använda sådant innehåll och sådan information i enlighet med vår datapolicy och de tillägg som kan göras till den. När du skapar och eller ladda upp innehåll och information ger du oss rätten att visa det i det aktuella Minnesrummet och på alla platser kopplade till Minnesrummet där det är publikt. För innehåll som skyddas av upphovsrätten, t.ex. bilder (Skyddat innehåll), ger du oss uttryckligen följande behörighet, du beviljar oss en icke-exklusiv, royaltyfri, global licens att använda allt Skyddat innehåll som du publicerar på eller i anslutning till Rapid Data (Innehållslicens) i syftet att utföra Rapid Datarelaterade-tjänster. Innehållslicensen upphör att gälla när du tar bort ditt Skyddat innehåll eller ditt konto. När du tar bort Skyddat innehåll, tas det bort på ett sätt som liknar det när du tömmer datorns papperskorg. Du är dock införstådd med att borttaget innehåll kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tid (men är inte tillgängligt för andra).

Säkerhet
Vi vill hålla tjänsten så säker och behaglig att använda som möjligt, men kan inte styra eller kontrollera användarbeteende och internetets driftsäkerhet och därför lämnar vi inga garantier gällande detta. Vi respekterar andra personers rättigheter och kräver att du gör detsamma om du skall får tillgång till och använder våra tjänster. Din hjälp är viktig för att Rapid Data ska fortsätta vara säkert och en behaglig plats för alla att minnas och hedra avlidna personer. Det innebär att du förbinder dig till följande villkor:

  1. Du får inte skicka obehöriga kommersiella meddelanden (t.ex. skräppost).
  2. Du får inte samla in användares innehåll eller uppgifter, eller på annat sätt skaffa åtkomst via automatiserade metoder (t.ex. harvester-robotar, robotar, spindlar eller scrapers).
  3. Du får inte bedriva kommersiell verksamhet eller använder ett konto för ekonomisk vinning, eller bedriver olaglig nätverksförsäljning, t.ex. pyramidspel.
  4. Du får inte ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller någon form av innehåll som kan innehålla virus eller skadlig programkod.
  5. Du får inte försöka samla in inloggningsuppgifter eller på annat sätt skaffa dig åtkomst till konton som tillhör andra.
  6. Du får inte publicera innehåll som: är hatiskt, hotfullt eller pornografiskt, som uppmanar till våldshandlingar eller som innehåller nakenhet eller grovt eller godtyckligt våld.
  7. Du får inte göra någonting som kan inaktivera, överbelasta eller försämra Rapid Datas funktionalitet, t.ex. en DoS-attack, intrång i sidåtergivning eller andra Rapid Datafunktioner.
  8. Du får inte medverka eller uppmuntra till några brott mot villkoren i den här Redogörelsen eller i vår policy.
  9. Du får inte utge dig för att vara någon annan eller skapa ett konto för någon annan än dig själv utan deras tillstånd.
  10. Du får inte mobba, trakassera eller hota någon.
  11. Du får inte publicera innehåll eller utföra någon handling i Rapid Datas nätverk som gör intrång på eller kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen.
  12. Du får inte publicera någon annans id-handlingar eller ekonomiska uppgifter i Rapid Datas nätverk.
  13. Du får inte publicera någon annans känsliga personliga uppgifter och information utan den personens samtycke, detta inkluderar publicerande av bilder på andra personer utan dess godkännande. Bild på en avliden person omfattas, naturligtvis, ej av detta, men vi uppmanar dig att visa respekt till andra personer och anhöriga.

Anmälningar

Vi och alla andra som besöker Rapid Datas Minnesrum har rätten att anmäla, begär borttagning, eller ta bort innehåll som du publicerar med omedelbar verkan och utan förvarning om, enligt vår bedömning, de strider mot användarvillkoren och/eller andemeningen av respekt i redogörelsen och våra policyer.
Vi har rätt att omedelbart och utan förvarning anmäla, och/eller ta bort ditt innehåll, samt inaktivera ditt konto om du inkräktar på någon annans rättigheter, eller bryta mot användarvillkoren eller våra policyer. Om du upplever att vi gjort det av misstag, får du naturligtvis möjligheten att överklaga vårt beslut via de kontaktuppgifter vi publicerar från tid till annan.

Ditt Ansvar

Du är medveten om, och bekräftar att, du har ett personligt ansvar för allt innehåll och all information som du publicerar i Rapid Datas nätverk. Vidare du försäkrar oss att du äger allt innehåll och information och har rätt att publicera dem. Om någon kommer till oss med skadeståndsanspråk som rör dina handlingar, ditt innehåll eller dina uppgifter i Rapid Datas nätverk, ska du ersätta oss för alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader) som uppstår ur sådant anspråk.

Rapid Datas Ansvar

Även om vi anger regler för användarbeteende, kan vi inte styra eller kontrollera vad du som användare gör. Vi ansvarar inte för något innehåll eller information som våra användare skapar. Vi ansvarar inte för någon information eller något innehåll som är felaktigt, stötande, olämpligt, obscent eller olagligt som visas. Vi ansvarar inte för någons uppträdande varken online eller offline. Vi ansvarar inte för något innehåll eller information som användare överför till eller delar på Rapid Datas nätverk.

VI FÖRSÖKER ATT HÅLLA RAPID DATA UPPE, FELFRITT OCH SÄKERT, MEN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER RAPID DATA I BEFINTLIGT SKICK, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM OMFATTAR, MEN INTE BEGRÄNSAS TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OCH ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT RAPID DATA ALLTID SKA VARA TRYGGT, SÄKERT ELLER FELFRITT ELLER ATT RAPID DATA ALLTID FUNGERAR UTAN AVBROTT, FÖRDRÖJNINGAR ELLER BRISTER. RAPID DATA ANSVARAR INTE FÖR TREDJE PARTERS HANDLINGAR, INNEHÅLL, UPPGIFTER ELLER DATA, OCH DU FRISKRIVER OSS, VÅR STYRELSE, VÅRA CHEFER, VÅRA ANSTÄLLDA OCH VÅRA OMBUD FRÅN ALLA ANSPRÅK OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL ETT ANSPRÅK SOM DU HAR PÅ SÅDAN TREDJE PART.

Registrering och kontosäkerhet

Rapid Data-användare uppger sina riktiga namn och riktiga uppgifter, och vi behöver din hjälp med att se till att det förblir så. Här är några åtaganden som du accepterar gentemot oss när det gäller registrering av och underhåll av säkerheten för ditt konto:

 1. Du får inte uppge några falska personuppgifter till Rapid Data eller skapa ett konto för någon annan än dig själv utan deras tillstånd.
 2. Du ska hålla dina kontaktuppgifter aktuella och korrekta.
 3. Du får inte dela ut ditt lösenord (eller för utvecklare, din hemliga nyckel), ge någon annan åtkomst till ditt konto eller göra något annat som kan hota ditt kontos säkerhet.
 4. Du får inte överföra ditt konto (inklusive eventuella sidor som du administrerar) till någon utan att först få skriftligt tillstånd från oss.
 5. Du får inte skapa fler än ett personligt konto.
 6. Om vi inaktiverar ditt konto får du inte skapa ett nytt konto utan vårt tillstånd.
 7. Du får inte använda ditt konto för egen kommersiell vinning.

Tillägg

Vi kommer att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar i dessa villkor och ge dig möjlighet att granska de reviderade villkoren innan du fortsätter att använda våra tjänster. Om vi gör några ändringar i policyer, riktlinjer eller andra villkor som refereras till eller ingår i den här redogörelsen meddelas detta eventuellt på sidan om styrning av Rapid Datas webbplats. Om du fortsätter att använda Rapid Data-tjänsterna efter att ändringar gjorts i våra villkor, policyer eller riktlinjer, innebär det att du godkänner de ändrade villkoren, policyerna eller riktlinjerna.

Uppsägning

Om du bryter mot innehållet eller andemeningen i den här Redogörelsen och våra policyer, eller om du på annat sätt orsakar andra typer av risker för oss, t.ex. tekniska, kommersiella eller juridiska, har vi rätt att sluta leverera hela eller delar av Rapid Datas tjänster till dig med omedelbar verkan och utan förvarning. Du kan även ta bort ditt konto och/eller innehållet själv när som helst.

Tvister

Om en tvist uppstår mellan dig och Rapid Data rekommenderar vi att du först kontaktar oss direkt genom vår kundervice att försöka hitta en lösning. Vi kommer att beakta rimliga förfrågningar att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsmetoder, såsom medling eller skiljeförfarande. Svensk rätt skall gälla för alla krav, tvister eller andra frågor som uppkommer med anledning av detta Användaravtal. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol och, för kunder som inte är konsumenter, med Gävle tingsrätt som första instans.

Kontakt

Du kan alltid kontakta oss via info@familjesidan.se

Dessa allmänna villkor är senaste uppdaterad den 1 januari 2018.

Datapolicy

Vi ger dig möjlighet att underlätta den digitala kommunikationen med begravningsbyrån innan och efter en begravning ägt rum. Minnas, hedra och dela en avlidens liv med andra som är berörda av dödsfallet. Vi vill bidra och underlätta i sorgeprocessen och göra det möjligt oavsett vart i världen man befinner sig. Vi tror på ett öppet forum och vill inte registrera eller samla in mer information än nödvändigt. Denna policy beskriver den information vi samlar in samt hur den används och delas.

Information vi lagrar.

Vi samlar in innehåll och annan information som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, tänder ett ljus eller ett minne. Detta omfattar information i eller om det innehåll du delar med dig av, exempelvis dit IP nummer när du tänder ett ljus, mailadressen i anmälan till en minnesstund eller datum för uppladdning av ett ljus, en bild, eller ett minne. Vi samlar även in information om hur du använder våra tjänster, exempelvis hur länge du besöker en sida eller vilken typ av innehåll du visar eller engagerar dig i.
Om du använder våra tjänster för köp av minnesgåva eller blomma samlar vi inte in information om köpet eller transaktionen utan länkar endast vidare dig till respektive tjänst som hanteras av betrodda tredjeparter.

Hur använder vi informationen?

Främsta anledningen till att vi samlar in information är ur ett säkerhetsperspektiv. Vi vill på ett så effektivt sätt som möjligt kunna blockera och ta bort opassande innehåll, som oftast är skapat av robotar. Vi lagrar din IP adress i våra loggar som kontinuerligt rensas. Det gör vi för att kunna felsöka bättre och hantera spam på ett effektivt sätt. Missbruk av våra tjänster kan leda till en blockering av IP adressen. Vi använder informationen för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss eller om vi behöver komma i kontakt med dig. Med hjälp av insamlat data gör vi analyser kring hur du använder våra tjänster så vi kan utvärdera och förbättra tjänsterna.

Hur delas informationen?

Tända ljus, personliga minnen och eventuella bilder och texter kring begravningen som skapas i ett minnesrum blir publika i alla de kanaler där minnesrummet är publicerad. Det kan vara t.ex. begravningsbyråns hemsida, familjesidan.se och tidningens hemsida.
Anmälan till minnesrum – informationen som du fyller i vid en anmälan till en minnesstund lagras inte utan skickas vidare till begravningsbyrån för registrering under deras kontroll och därigenom blir tillgänglig för beställaren av begravningen.
Administratörer – nyckeln som du använder för att bli administratör för ett minnesrum kontrolleras och lagras inte i vårt system utan i begravningsbyråns eget affärssystem.

Hur kan jag hantera eller radera information om mig?

Vi lagrar data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig och andra, inklusive de som beskrivs ovan. Information som är kopplad till ditt konto bevaras tills ditt konto raderas. Information som är kopplad till ett minnesrum bevaras till dess att minnesrummet raderas.
Du som är administratör kan radera ett minnesrum eller hela eller delar av dess innehåll när som helst. När du raderar kontot raderar vi allt relaterat data, exempelvis tända ljus eller foton som är uppladdade av andra än dig själv.
Om du har ett konto för att kunna ladda upp bilder eller administrerar ett minnesrum kan du radera ditt konto när som helst. När du raderar kontot raderar vi det du har lagt upp, exempelvis dina foton. Om du inte vill radera kontot, men vill sluta använda Rapid Data tillfälligt, kan du inaktivera kontot istället.
Tända ljus och minnen sparas och är publika tills du själv plockar bort det genom att anmäla inlägget eller kontaktar oss och ber oss göra det. Ett tänt ljus eller minne kommer också raderas i samband med att minnesrummet raderas.
Alla besökare kan anmäla inlägg som kan upplevas som olämplig. Alla inlägg granskas av oss och kan plockas bort med omedelbar verkan i enlighet med vår bedömning. Detta gör vi för att alla besökare ska få en så behaglig upplevelse som möjligt.
Du är dock införstådd med att borttaget innehåll kan finnas kvar i säkerhetskopior under en rimlig tid (men är inte tillgängligt för andra).

Så här meddelar vi dig om ändringar i denna policy

Vi kommer att meddela dig om vi genomför väsentliga ändringar av denna policy och ge dig möjlighet att läsa och godkänna policyn nästa gång du loggar in, innan du fortsätter att använda våra tjänster.

Kontakt

Du kan alltid kontakta oss via info@familjesidan.se

Denna Datapolicy är senaste uppdaterad den 1 januari 2018.

Cookies

Använder vi cookies?

Ja. Vi använder cookies på vår webbplats i flera syften. De hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och möjliggör för oss att förbättra webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som består av bokstäver och nummer som vi sparar i din webbläsare eller hårddisk om du samtycker till det. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk och används för att lagra och ta emot information.
Vi använder cookies när du besöker Rapid Datas webbplatser och/eller använder Rapid Datas-tjänster (oavsett om du är inloggad eller inte) eller besöker andra webbplatser och appar som använder Rapid Datas-tjänster.

Varför använder vi cookies?

Cookies hjälper oss att tillhandahålla och förbättra tjänsterna för din upplevelse, samt att behålla säkerheten på Rapid Datas webbplatser.

Vi använder oss av följande cookies:

Nödvändiga cookiesär nödvändiga för driften av vår webbplats. De gör det till exempel möjligt för dig att logga in på vår webbplats säkra områden, använda en kundvagn eller använda e-faktureringstjänsten.
Analytiska/prestanda-cookiesgör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. De hjälper oss också att förbättra hur webbplatsen fungerar, till exempel för att se till att alla användare enkelt hittar vad de söker.
Funktionella cookiesanvänds för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Det möjliggör för oss att göra webbplatsens innehåll mer personligt för dig, hälsa dig vid namn och komma ihåg dina preferenser.

Blockering av cookies

Du kan när som helst blockera cookies genom att aktivera en inställning i din webbläsare som tillåter dig att blockera alla cookies eller några av dem.
Obs! Om du väljer en inställning i din webbläsare som blockerar alla cookies (innefattande nödvändiga cookies) riskerar du att inte kunna få tillgång till hela eller delar av vår webbplats.


Denna Cookie Policy är senaste uppdaterad den 1 januari 2018.