Apelgårdens kyrka

En enskeppig salkyrka med tillhörande barn- och församlingslokaler, som uppfördes 1982 på en ny kyrkplats. Vid 1990-talets slut byggdes en expedition i anslutning till kyrkan. Norr om kyrkan står klockstapeln. Inne i kyrkan finns en ikon föreställande Kristus som dödsrikets besegrare utförd av Erland Forsberg.