Tullinge kyrka

Tullinge kapellstiftelse invigde 1958 sin kyrka, ritad av Georg Rudner. På gravkullarna intill står klockstapeln av lärkträ. Korväggskors av Ingvar Jörpeland. Mer om Tullinge kyrka: https://www.svenskakyrkan.se/botkyrka/tullinge-kyrka