Rya kyrka

Kyrkan uppfördes som kapell efter ritningar av arkitekt Gustaf Ljungman. På Juldagen 1936 hölls första gudstjänsten i Rya kyrka. Under 1970-talet byggdes kapellet ut med en ny kyrksal och ursprungliga kapellet byggdes om till församlingshem. 1975 invigdes nya kyrkan och församlingshemmet.