Minnesrum/album

På Familjesidan kan du tända ljus och skriva minnesord som också delas med de minnesrum som finns på många av begravningsbyråernas hemsidor.

Vad är en minnessida?

För att kunna hålla minnet levande upprättar många idag en minnessida på Internet. Det finns flera tjänster för detta. En av dessa är Minnesrummet. Hos många begravningsbyråer öppnas en minnessida i och med att dödsannonsen publiceras digitalt.

Hur fungerar en minnessida på Internet?

Sidan är oftast öppen för alla anhöriga och vänner som vill tända ett ljus eller skriva ett minnesord, var i världen man än befinner sig.