Meny
begravning
Begravningsdatum: 2019-01-25

Begravningen äger rum fredagen 25/1 kl. 11.00 i Ödskölts kyrka. Efter avskedet, som tages i kyrkan, inbjudes till minnesstund i försam-lingshemmet. Svar om deltagande önskas till Ernstssons begrav-ningsbyrå tel. 0531-611 80.
www.ernstssons.se